Ako to bolo na Vianoce kedysi?

Mala som tú česť vypočuť si aké boli Vianoce niekedy dávnejšie. Ako sa ľudia chystali a čo nesmelo v tento deň chýbať. Aké sviatky zažívali naši starý rodičia a prarodičia?

Z rozprávania starejších sa toho veľa dozviete a počúvať sa to dá tak dlho, dokým im sily stačia.
Pradedko to opisuje takto :
No ako to bolo na vianoce bolo voľakedy, sme sa všetci pri stole postavili a otec zavinšovalmilé deti, drahá žena,  rodinka moja, vinšujem vám na tieto slávne sviatky, hodne zdravia štastia, lásku a svornosť. Lásky nadovšetko, lebo iba tá znáša bolesť a utrpenie všetko, aby sme boli zdraví a aby sme sa nataktoro všetci pohromade zišti tak ako teraz, pri štedrom večernom stole. Zapálila sa sviečka a začali sme večerať.
Tetka si spomína :
„ Vždy si na Štedrý večer spomínam na tie materine ruky, takie zodratie zničené od roboy,, ale nám to bolo milo,ako sme to prijali my deti,  dobre že nám oči nevyskákali, čo sme hľadeli na ňu, či už ten orieštek lieskový alebo ten väčši vlásky, jabĺčko,  hruštičku, medu väčšiu kvapku na oblátku, ani toho nebolo veľmi veľa, ale, bol oveľa sladší ako je teraz.
A tak, keď Vianoce prídu škoda škoda, že som nie malá, že teraz ja delím, to už nie také milé. Neviem ako to teraz deti prijímajú, ale to bola tak mimoriadne krásna chvíľa, keď už sme tak ticho sedetlii a pozorovali a čakali na to rozdávanie, to bolo prekrásne niečo. Veľmi rada si spomínam,každé Vianoce na to, že tá naša mať tak strašne spravodlivo delila tie kôpočky,ale či si aj sebe nadelila,veru sa ani nepamäatam, nemohla by som povedať, že by som bola videla iečo na stole pred ňou. A ak aj predsa len si niečo nechala, porozdávala nám to podelila sa s nami aj s tým posledným....“
Babička:
Darčeky takie neboli, že by bolo bývalo iečo zabalené nejaké prekvapenie. Aj tak sme boli prešťastní. No neviem ako by na to teraz deti pozerali, či by nám aj kceli veriť, že totak bolo. A či sa skutočne tie deti vedia podeliť teraz  z tých veľkých nádielok,ako sme sa my potešili z toho troška čo sme dostali na večeru. No a keď sme dojedali posledné už bolo počuť po susedoch, už chodili po splevaní, už men počuli pesničky krásne vianočné, už chodili spievať,vyspevoať ...
Ujko:
„To sme chodili po spievaní, to nám dali korunu, dvadsať halierov, päťdesiat, ako ktrý  mohol. Ale keď dostal korunu,ej veru  to bola veľká radosť. V skutku tak bolo,keď mi nič nemohol dať,aspoň dva –tri oriešky mu dal, ale nikto nikoho neopustil, že by z domu ho prázdno bol pustil. Vtedy bol taký biedny čas, že naiste aj s tým posledným sa, v každej domácnosti rozdelili jedno s druhým,keď videli, že jeho dom navštívil. A radi sli jedno ku druhému,ale všade bolo spokojne,veselo a v hlbokom vítaní boli tie Vianoce. Štedrosť u nich bola. Keď prišiel čo drotar, či síťar, či brďar, či aký koľvek človek na noc na tie Vianoce –štedrú noc, nikde mu neodporovali,že ho neprenocujú, všade mali dvere otvorené.

Na záver:
„Milí moji a prajem aj Vám všetkým, hodne štastia zdravia, hojnosti radosti, lásku a svornosť, aby ste mali po celý rok mali všetkého dosť. Lasku nadovšetko,lebo lentá znáša bolesť a utrpenie všetko. Aby sme boli zdraví, a aby sme sa natakto rok všetci pohromade zišli,tak ako teraz pri štedrom večernom stole.“

Vážme si to čo máme, lebo aj keď si to nie vždy uvedomujeme, majú aj menej a možno sú štastnejší. Berme si príklad z týchto starých ľudí, ktorí mali omnoho menej hmotných vecí ako my, ale mnohonásobne viac tých duchovných hodnôt. Poukladajme si naše priority tak,aby sme aj my raz dokázali tak krásne spomínať na Vianoce