Blížia sa Vianoce ... čas pokoja, rodiny a darčekov...


Sviatky lásky a pokoja, pre iného sviatok, kedy sa stretnecelá rodina, pre deti sviatok očakávania darčekov od Ježiška. Ale naozaj len pre deti? Priznajme si úprime, každý jeden niečo pod stromčekom čaká.
História „darčekov“ alebo „obdarúvania blízkych“ siaha hlboko do histórie. Vianoce majú svoj pôvod v predkresťanskom období. Pre našich pohanských predkov to boli sviatky slnovratu a zároveň teda jeden z najvýrazneších sviatkov roka. Je prirodzené, že kresťanstvo využilo tento priestor a najkrajšie sviatky roka,
 Vianoce, slávime práve v období zimného slnovratu. Vianoce nesú so sebou i veľa zvykov a tradícií. Dávame peniaze pod obrus, reťaz okolo stola, slamu na podlahu a mnohe iné, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu. Zachovali sa i koledy a tradičné vianočné jedlo. Všetci si pochutíme na kapustnici, opekancoch, kaprovi a v dešnej dobe sú stoly plné aj iných sladkých a slaných dobrôt. Možno to má pôvod v dávnych dobách, kedy večera pozostávala z deviatich chodov,ale Slovania boli chudobní, a tak čo sa v dome našlo, to sa dalo na stôl. Tak je tomu i dnes, kto koľko má, toľko si dá.  Neoddeliteľnou súčasťou,nielen pre deti, sú darčeky.
Pre dospelých ľudí skôr dilema a starosť, komu čo vymyslieť a darovať,aby bol príjemne prekvapený. Aj keď nakoniec, obzvlášť v tomto období, poteší každý dar a nezavysí či je drahý alebo lacný, kúpený alebo vyrobený ručne, hlavne ak je darček pre blízku osobu darovaný od srdca a úprimne.

V predkresťanskom období boli tiež tradičné tzv. „dobroprianie“, lebo sa veri na mágiu slova. Domnievame sa, že aj v predkresťanskom období si Slovania v čase zimného slnovratu dávali drobné dary, darčeky či žartovné verše. Narodenie Ježiša Krista ako syna Boha bol veľký dar pre ľudí. Spočiatku boli darčeky len symbolické. Až druhá polovica dvadsiateho storočia zaznamenala BOOM v dávaní darčekov.

Dnes máme obrovské možnosti. Možeme darovať darčeky od výmyslu sveta, čo je niekedy skôr naškodu ako naosoh.

Ak človeka, ktorého chceme obdarovať a zárovaeň príjemne prekvapiť poznáme, vyber darčeka nebude pre nás ťažký. Aj toto obdobie nám dáva možnosť urobiť si v živote mini rekapituláciu, kto je v našom živote dôležitý, ktoré osoby sú nefalšovaní priatelia a aké vzťahy vlastne s rodinou máme. Vianoce sú čas pokoja a lásky. Pokoj môže byť aj vtedy, ak vyberieme dobrý darček a trafíme dočierneho (smiech), ale ozajstný pokoj v duši budeme mať, ak si práve na Vianoce nájdeme čas na ľudí v našj blízkosti, na ktorých nám ozaj záleží. Vianoce nemôžu byť bez prekvapenia pod stromčekom. Ale či už to bude malý, veľký darček, nezabudnime na to podstatné, na čo nás blížiace sa sviatky napomínajú a darujme si k hmotným darom aj laskú, porozumenie, najdime si na seba čas...